Bases legals

El registre en aquest butlletí informatiu no implica la participació en cap concurs o promoció. L'objectiu del registre és exclusivament informar sobre l'espectacle Diva by Cirque du Soleil 2018 a Andorra.

La subscripció en aquest butlletí informatiu implica la cessió de les dades personals que es consideren imprescindibles per subscriure-s'hi.

Andorra Turisme ha de tractar la informació que rep dels participants en la subscripció al butlletí d'informació referent a Diva by Cirque du Soleil a Andorra de manera confidencial. Andorra Turisme pot fer servir les dades obtingudes per comunicar qualsevol notícia relacionada amb aquest espectacle i també per enviar informació i publicitat a través de qualsevol mitjà o canal d'informació.

En relació amb les dades sol·licitades, els subscriptors podran exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si fos pertinent, així com el dret de revocar el consentiment donat per a la cessió de les dades. Aquests drets els podrà exercir el subscriptor o, si escau, qui el representi mitjançant una sol·licitud escrita, signada i adreçada per correu electrònic a l'adreça electrònica info@visitandorra.com, o bé per correu postal al carrer Prat de la Creu, 59-65, bloc D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella. La sol·licitud ha de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili per a les notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport i contingut concret del dret exercit.

Andorra Turisme ha de guardar les dades de caràcter personal que hagi obtingut i adoptar les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzats. Andorra Turisme ha de complir aquestes obligacions d'acord amb allò que estableixi la normativa aplicable.

La informació que faciliti el subscriptor ha de ser veraç. Per tant, el subscriptor garanteix l'autenticitat de totes les dades que comunica i és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a Andorra Turisme o a tercers per la informació que faciliti.

Aquestes bases de dades es regeixen en tots i cadascun dels seus aspectes per la llei andorrana, i qualsevol controvèrsia que se'n derivi l'hauran de resoldre els Tribunals del Principat d'Andorra.